Avukat İdil Su Aydın İzmir

AVUKAT İDİL SU EKMEKÇİ

Avukatlık büromuzun kurucusu Av. İdil SU EKMEKÇİ, önce İstanbul Barosu ve ardından İzmir Barosu’na bağlı olarak avukatlık yapmakta ve hukuki çalışmalarını yürütmektedir.

Ceza Hukukunda Profesyonel Hukuki Yardım

Av. İdil Su EKMEKÇİ Yüksek Lisans eğitimini Ceza Hukuku alanında tamamlamış olduğundan hukuki çalışmalarını özellikle Ceza Hukuku alanında sürdürmektedir. Kişilere karşı suçlar, topluma karşı suçlar, millete ve devlete karşı suçlar ve bu kısımlar altında düzenlenmiş ve hükme bağlanmış olan suçlar Türk Ceza Hukuku’nda düzenlenmiştir. Türk Ceza Hukuku’nda hükme bağlanan ve yaptırım öngörülen tüm suç tipleri için hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri verilebilmektedir.

Hukuki Danışmanlık

Özel hukuk alanlarında profesyonel olarak hukuki danışmanlık verilmekte olup bunun yanı sıra Aile Hukuku, Boşanma ve Nafaka Davaları gibi çeşitli özel hukuk branşlarında da çalışmalar yürütülmektedir.

Verilen hizmet hukuki danışmanlık olabileceği gibi açılan davalarda temsil etme şeklinde de olabilmektedir.

Eğitim

Av. İdil Su EKMEKÇİ, Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2011 yılında mezun olduktan sonra 2015 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Hukuk bilimi ile ilgili Yüksek Lisans (Master) eğitimini tamamlamıştır. Avukatlık kariyerine İstanbul Barosu’nda başlamış olup sonra İzmir Barosu’na bağlı olarak avukatlık faaliyetlerini devam ettirmiştir. Halen İzmir Barosu’na bağlı bulunmaktadır.

Yüksek Lisans (Master) Eğitimi

Kamu Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamlayan Av. İdil Su EKMEKÇİ, özellikle Ceza Hukuku alanında “Suç ve Ceza Siyaseti Açısından Türk Ceza Hukuku’nda Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu” adlı tezi ile birlikte iyi bir derece ile yüksek lisans (Master) eğitimini tamamlamıştır.

2012 yılından bu yana ceza hukuku alanındaki çalışmalarını devam ettirmekte olup, Türk Ceza Kanunu’nda yaptırıma bağlanmış çeşitli suç tipleri ile ilgili olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti faaliyetlerini sürdürmektedir. Diğer taraftan Aile Hukuku alanında da çalışmalar yürütmekte olup aynı zamanda Boşanma davaları ile ilgili de hizmet verebilmektedir.

Yayınlar / Makaleler

Çeşitli dergilerde makaleleri yayımlanmıştır. Bu makaleler;

  • “John Locke’un Liberalizm Kuramı Üzerine”,
  • “Bilal Çoşelav Davası”,
  • “Anayasa Şikayeti Kurumuna Dair Bir İnceleme”,
  • “Aut Dedere Aut Punire İlkesi Üzerine”

şeklindedir.

Verilen hizmet hukuki danışmanlık olabileceği gibi açılan davalarda temsil edilme şeklinde de olabilmektedir. Av. İdil Su EKMEKÇİ’nin hukuki ilişkiler bazındaki genel prensibi “dürüstlük ve güven” ilkelerine riayet etme şeklindedir.

Hukuki İlişkilerde Dürüstlük ve Güven İlkeleri

İzmir’de faaliyet yürüten avukatlık büromuz hukuki ilişkiler bazındaki genel prensibi “dürüstlük ve güven” ilkeleri doğrultusunda gerçekleşmektedir.

Avukat İdil Su Ekmekçi, bugüne kadar birçok davalara baktığı gibi birçok kişi ve kuruluşa da hukuki danışmanlık vermiştir. Yılların vermiş olduğu hukuki birikimlerini stajyer avukatlara vermekle birlikte hukuk alanında oluşabilecek yeni sorunlarla ilgili çeşitli platformlarda görüşlerini beyan etmektedir. Müvekkilleri için sadece dava avukatlığı değil aynı zamanda hukuki problemler daha oluşmadan destek sunmaktadır.