Etiket: adli sicil arşiv kaydının silinmesi dilekçesi nereye verilir

Adli Sicil (Sabıka) ve Arşiv Kaydının Silinmesi

Adli sicil kaydı kesinleşmiş olan mahkeme kararlarına dayanılarak kişilerin ceza ve güvenlik tedbirleriyle İlgili bilgilerin kaydedildiği sisteme verilen isimdir. Adli sicil kaydını Suç kaydı olarak nitelendirmek mümkündür. Günlük hayatta duyduğumuz sabıka kaydı adli sicil kaydına karşılık gelir. Yani halk dilinde kullanılan sabıka kaydının ifade ettiği kavram adli sicil kaydıdır. Kişinin işlemiş olduğu herhangi bir suç sebebiyle bu kişiye hükmedilen cezanın veya kişiye hükmedilen güvenlik tedbirleri yaptırımının adli sicil kaydına işlenebilmesinin mümkün olması için Mahkeme kararının kesinleşmiş olması gerekir. Kesinleşmiş olmayan mahkeme kararları kişinin adli sicil kaydında yer almaz. Mutlaka kesinleşmiş bir karar olması gerekir. 2005 tarihinde kabul edilen 5352 sayılı adli sicil kanunu adli sicil kaydı ile ilgili hükümleri düzenlemektedir.

Continue reading “Adli Sicil (Sabıka) ve Arşiv Kaydının Silinmesi”