İhtarname Nasıl Hazırlanır ve Çekilir?

İhtarname Nedir?

İhtarnamenin kelime anlamı yazılı uyarı demektir. İhtar ve name kelimesinin birleşimi ile oluşan ihtarname kelimesindeki ihtar uyarı name ise yazı anlamındadır. İhtarname kişiler arasında yapılan sözleşmeden doğan hukuki hak ve ödevleri sözleşmenin karşı tarafına bildirmek için gönderilen yazılı uyarı şeklindeki belgedir. Genel olarak ihtarnamenin ticari sözleşmelerden doğan borç ve alacaklar sebebiyle çekildiğini söyleyebiliriz. Ancak bazı hallerde ihtarname çekmek kanun tarafından zorunlu kılınmıştır. İhtarnameler avukat tarafından çekilebileceği gibi kişilerin kendisi tarafından da çekilebilir.

İhtarname noterlik Kanunu’nun 106. maddesinde ihtarname ve ihbarname başlığı altında düzenlenmiştir. Bu kanuna göre her türlü hukuki işlemlere ait ihtarname ve ihbarname bazı verileri kapsar. Bu verilerden birincisi istemde bulunan kişinin ve diğer tarafın isim ve soy isimleri ile açık adresleridir. İkinci olarak ihtarname ve ihbarname ihtar ve ihbarın konusunu kapsar. Üçüncü olarak istemde bulunan kişinin imzası ve dördüncü olarak Tebliğ Şerhini Noterin imza ve mührünü ve tarihini kapsar. Tebliğ şerhinin, noterin imza ve müdürünün ve tarihinin yazılı rakam ile olması gerekir.

İhtarname Nasıl Çekilir?

İhtarname mutlaka noter aracılığı ile çekilmelidir. İhtarname yasaya uygun olarak hazırlanmalıdır. Sözleşme tarafından konulan ödeme zamanın geçmesi takdirde ihtarname çekilir. Eğer alacaklı kişi muhatabına ihtarname çekmez ise bu kişinin alacağına faiz işlenmez. Bu demektir ki kişi mutlaka bildirmesi gerekir. Noter aracılığı ile tebliğ ettirilmesi gereken ihtarname eğer tebliğ edilmezse geçersiz sayılır.

İhtarnamenin içerisinde yer alan bazı usul kriterleri vardır. İhtarnamenin doğru bir şekilde gönderilebilmesi için bu kriterlere uyulması gerekmektedir. İhtarnamede bulunması gerekenleri sıralayabiliriz. İhtarnamede öncelikle ihtar çeken kişinin adı ve soyadı yer almalıdır. İhtar çeken kişinin TC kimlik numarası, eğer bu kişinin vekili varsa vekilinin adı soyadı, İhtar çekilecek olan kişinin adı soyadı, İhtar çekilecek kişinin yani karşı tarafın açık adresi İhtarnamede bulunması gerekir. İhtarnamenin içeriği ile ilgili olarak ihtarın konusu ihtar ile ilgili açıklamalar da ihtarnamede yer verilmelidir. Son olarak ihtar edinin veya ihtar eden kişinin vekilinin adı soyadı ve imzası sayfa sonunda yer almalıdır.

İhtarname Neden Çekilir?

Her türlü hukuki işlem de ihtarnamenin çekilebileceğini söylemiştik. Günümüzde genellikle ticari sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin tebliğ edilmesi amacıyla ihtar çekilmesi kullanılmaktadır. Bununla birlikte işten ayrılma göreve son verme gibi süreçlerde ortaya çıkan kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi için çalışan tarafından iş veren kişiye ihtarname çekilmesi mümkündür.

İhtarnamenin Amacı Nedir?

İhtarnamenin noter aracılığı ile çekileceğini söylemiştik. Noter aracılığı çekilmesi sebebiyle masraflı olmasına karşın ileriki durumlarda açılması mümkün olan dava veya takiplerde kişiye ispat noktasına fayda sağlayabildiği için önemlidir. Bu yüzden ihtarnamenin hazırlanması konusunda dikkat edilmesi ve ihtarnamen özenli bir şekilde hazırlanması gerekir. Eğer ihtarname yanlış bir şekilde veya eksik hazırlanmış ise ilerde hak kaybına sebebiyet vermesi mümkündür.

İhtarname Kime Çekilir?

İhtarname ihtar konusunu oluşturan yazının karşı tarafını çekerler. Yani yapılan bir sözleşmede ödeme tarihine konulan meblağın muhatabı olan kişiye çekilir. Bu muhatap ödeme zamanı geçmiş ve ödeme yapmamışsa ihtarın amacı ona uyarı vermektir. Kısaca bir borç ilişkisinde borcu olan kişinin borcunu ödemesi ve ödeme zamanını geçirmiş olması durumunda bu kişiye ihtarname çekilir.

Avukat Olmadan İhtarname Çekilmesi Mümkün Müdür?

Kişinin kendisinin de ihtarname çekmesi mümkündür. Avukat aracılığıyla ihtarname çekmesi zorunlu bir durum değildir. İhtarnamesini hazırladıktan sonra notere gidip işlemini yapabilir. Ancak ihtarname çekilirken gerekli hususlar dikkate alınmazsa baz durumlar ortaya çıkabilir. İhtarnamenin çekilmesinde gerekli hususların dikkate alınmaması hak kayıplarına yol açmakla birlikte haklı olan kişinin haksız durumuna düşmesine sebep olabilir.

2 thoughts on “İhtarname Nasıl Hazırlanır ve Çekilir?

  1. Ali gül Reply

    İhdar yazısını noter yazarmı, dışarıda mı yazdırmamız gerekir

  2. Bülent DURAK Reply

    Merhaba,
    İhtar çekilecek olan kişinin T.C numarasının olması yasal bir zorunluluk mudur?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir