Etiket: Estetik Cerrahın hukuki Sorumluluğu

Malpraktis Doktor Hatası Tazminat Davası

Hekimler hastalıkları önlemek ve tedavi etmek amacıyla tıp eğitimi görmüş kişilerdir. Bununla birlikte hekimler tıp alanında çalışan profesyonellerdir. Hekimlik mesleğini zor bir meslektir ve içinde birçok risk barındırır. Hekimlik mesleği insanların yaşama haklarıyla ilgilidir. Öyle ki hekimlerin yaptığı hata insanların hayatını elinden alabilir. Bu yüzden çok önemli ve değerli bir meslektir. Bununla birlikte mesleğin içerisinde yer alan yüksek riskten dolayı hekimler hastalarına yaptıkları tıbbi uygulamalarda en yüksek özeni göstermeleri gereklidir. Çünkü hekimlerin bir hatası kişinin yaşama hakkını elinden alır. Hekimlerin gösterdikleri özenin en yüksek seviyede olması gerekir.

Continue reading “Malpraktis Doktor Hatası Tazminat Davası”