Etiket: İcbar suretiyle irtikap nedir

Görevi İhmal Suçu ve Görevi Kötüye Kullanma Suçu Nedir?

Görevi İhmal Suçu ve Görevi Kötüye Kullanma Suçu Nedir? Görevi ihmal suçu ve görevi kötüye kullanma suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun ilgili maddelerinde yer almaktadır. Bu suçların kanunda yer almasını sebebi kamu görevinde bulunan kişilerin, disiplinli olmalarını sağlamaktır. Bu sayede kamu idaresinin, düzenli bir şekilde çalışmasında öngörülür. Kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirmeleri, işlerini layıkıyla yapmaları ve uygun davranmalarının sağlanması Kanunda korunma sağlanmasını sebebidir. Buda Kamusal, görevlerin düzenli bir şekilde yerine getirilmesi ile devlete fayda sağlar. Bununla birlikte adı geçen suçun öznesi devlettir yani faydanın sahibi olan devlettir ve suçtan zarar gören bir birey ise bu suçun öznesini oluşturmaz. Görevi kötüye kullanma suçu sadece kamu görevlisi tarafından veya özel kanunlar içerisinde kamu görevlisi gibi cezalandırılacağı, öngörülen kişiler tarafından işlenebilir. Yani görevi kötüye kullanma suçu özgü bir suçtur. Kamu görevlisinin, kimler olduğu ise yine Türk Ceza Kanunu ilgili maddelerinde yer almaktadır. Buradan yola çıkarak, kamu görevlisinin kamusal faaliyetin yürütülmesi içerisinde atanma veya seçilme yoluyla veya da herhangi bir suretle sürekli süreli veya geçici bir şekilde katılmış olan kişi olarak tanımlayabiliriz. Kamu görevlisini tanımlıyor olmamızın önemli sebebi suçun kamu görevlisi tarafının, işleniyor olmasıydı.  Yani kişiler, faaliyetleri kamusal faaliyet niteliğinde olmadıkça görevi kötüye kullanma suçunu işlemeleri mümkün olmayacaktır. Ancak Bu suça katılan kişilerin sırf kamu görevlisi olmadıkları için suçtan kurtulabiliyor olmalarını söylemekte doğru olmaz. Eğer bu kişiler suça azmettiriyor veya suça yardım ediyorlarsa suça iştirak etmeleri mümkündür. Yani bu durum içinde kanunda bir korunma sağlanmıştır.

Continue reading “Görevi İhmal Suçu ve Görevi Kötüye Kullanma Suçu Nedir?”