Etiket: madde 206 TCK

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçu

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçu Nedir?

Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçu 5237 sayılı Türk ceza kanunu 206. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre bir resmi belge düzenlemek yetkisine sahip nitelikte olan kamu görevlisi konumunda yer alan kişiye yalan beyanda bulunmuş olan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis ya da adli para cezasına çarptırılır.

Continue reading “Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçu”