Etiket: Noterden ihtarname örnekleri

İhtarname Nasıl Hazırlanır ve Çekilir?

İhtarname Nedir?

İhtarnamenin kelime anlamı yazılı uyarı demektir. İhtar ve name kelimesinin birleşimi ile oluşan ihtarname kelimesindeki ihtar uyarı name ise yazı anlamındadır. İhtarname kişiler arasında yapılan sözleşmeden doğan hukuki hak ve ödevleri sözleşmenin karşı tarafına bildirmek için gönderilen yazılı uyarı şeklindeki belgedir. Genel olarak ihtarnamenin ticari sözleşmelerden doğan borç ve alacaklar sebebiyle çekildiğini söyleyebiliriz. Ancak bazı hallerde ihtarname çekmek kanun tarafından zorunlu kılınmıştır. İhtarnameler avukat tarafından çekilebileceği gibi kişilerin kendisi tarafından da çekilebilir.

Continue reading “İhtarname Nasıl Hazırlanır ve Çekilir?”