Etiket: Tam yargı davası hangi mahkemeye açılır

Tam Yargı Davası Nedir?

Tam yargı davası idari eylem ve işlemler sebebiyle kişisel hakları doğrudan ihlal edilmiş olan kişilerin uğradıkları zararın giderilmesi talebiyle açılan davadır. İdari kamu gücü ayrıcalıklarına sahiptir. Bu kamu gücü ayrıcalıklarını kullanırken bireylere zarar vermesi mümkündür. Böyle bir zararınızı telafi edilmesi gerekir. İdare de bu zararı telafi etmekle yükümlüdür. Kişileri idari yargıya bu amaçla açtıkları davalara tam yargı davası denir. 2577 sayılı idari yargılama usulü kanununun İdari dava türleri ve idari yargı yetkisinin sınırı başlığı altındaki açıklamalarda tam yargı davası ile ilgili hüküm bulunmaktadır. Bu hükme göre idari eylem ve işlemlerinden dolayı kişisel hakları doğrudan doğruya ihlale uğramış olanlar tarafından açılan davalar tam yargı davalarıdır.

Continue reading “Tam Yargı Davası Nedir?”