Kategori: Aile Hukuku

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Nedir?

Boşanma evliliğin doğurduğu bir sonuçtur. Bununla birlikte boşanma da evlilik gibi eski bir olgudur. Boşanmak kişilerin sahip olduğu bir haktır. Öyle ki insanlar nasıl evlenmeye karar verebiliyorlarsa boşanmaya da bu şekilde karar verebilirler. Bununla ilgili şunlar söylenebilir ki kanun ve geleneklerle kısıtlamaya tabi olsa da boşanma her zaman gündemde olmuş ve uygulama bulmuştur.

Continue reading “Boşanma Davası Nasıl Açılır?”

Mal Rejimi, Paylaşımı, Tasfiyesi ve Davası

4721 sayılı Türk medeni kanunu içerisinde yer alan edinilmiş mallara katılma rejimi yasal mal rejimi olarak kabul görmüştür. Edinilmiş mallara katılma rejimi eski Türk medeni kanunu içerisinde yer almamaktadır. Edinilmiş mallara katılma rejiminin yanı sıra üç tane daha mal rejiminin mevcudiyeti söz konusudur.

Continue reading “Mal Rejimi, Paylaşımı, Tasfiyesi ve Davası”

Anlaşmalı Boşanma Davası

Boşanma Nedir?

Boşanma ile ilgili hükümler 4721 sayılı Türk medeni kanunumuz içerisinde yer almaktadır. Anlaşmalı boşanma davası hükümleri de yine aynı kanun içerisinde düzenlenmiştir. Hükümlere göre boşanma eşlerden birinin ölümü gaipliği evlenmeyi hükümsüzlük gibi evliliğin sona ermesini sağlayan sebeplerin mevcudiyeti halinde ortaya çıkmaktadır. Hukukumuzda boşanma eşlerin hayatlarını devam ettirirken kanın içerisinde düzenlenmiş olan bir sebebe dayanılmak suretiyle eşlerden birinin açmış olduğu dava sonucunda sürmekte olan evlilik birliğinin sona ermesinin sağlanmasıdır.

Continue reading “Anlaşmalı Boşanma Davası”

Babalık Davası Nasıl Açılır?

Babalık davası açmak isteyen kişi çocuğu ile baba arasında bir soy bağının kurulmasını istemektedir. Soymağı bir kimsenin ana ve babası arasındaki bağdır. Başka bir deyişle Çocuk ile ana baba arasındaki bağ soy bağıdır. Soy bağının kurulması için çocuk ile anne ve baba arasında bir kan bağının olması gerekir. Bununla birlikte Soymağı evlat edinme ilişkisi ile de kurulması mümkündür. Evlat edinmede anne baba ve çocuk arasındaki baba evlat edinme ilişkisi yoluyla kurulan soy bağıdır. Biyolojik Anne baba ile çocuk arasındaki soymağı ise kan bağına dayanır. Kan bağına dayanan soy bağının kurulmasında anne yönünden doğum, baba yönünden ise evlilik, tanıma ve babalık davası gereklidir.

Continue reading “Babalık Davası Nasıl Açılır?”

Evlat Edinme Şartları Nelerdir?

Evlat edinme, Bir çocuğu evlatlık almaya uygun koşullara sahip kişilerin evlat edinilmek için uygun bir çocuk ile bir bağ kurmasıdır. Bu baba ile kişiler anne veya baba olabilir. Bir anne olmak için o çocuğu doğurmak yeterli değildir. Bir kişi bir çocuğu doğurmasa bile anne olabilir. Bununla birlikte baba olmak için de çocuk ile baba arasında biyolojik bir bağ olmasına gerek yoktur. Anne ve baba,  anne ve baba olmak istemekle olunur. Biyolojik bir bağlantı yeterli olmadığı gibi gerekli de değildir. Bir çocuğun sorumluluğuna almak isteyen o çocuğu koruyan bakımını üstlenen o çocuğa sevgi vermek isteyen kişiler çocuk ile biyolojik bir bağlantıları olmasa dahi anne baba olabilirler. Evlat edinme ise bu durumda evlat edinilmesi uygun olan bir çocuk ile evlat edinme şartlarını karşılayan ebeveynler arasında ilişkinin kurulmasında rol oynar.

Continue reading “Evlat Edinme Şartları Nelerdir?”

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Boşanma Davası Nedir?

Boşanma, Evlilik Birliği’nin hâkimin verdiği karar ile sona erdirilmesidir. Boşanma davası özel hukuk alanına girer. Boşanma davası bazı hukuki problemlerin çözümü için büyük önem taşır. Örneğin nafaka maddi ve manevi tazminat gibi hukuki problemlerin mahkemeye taşınması ve ilgili hükümlerin verilmesi boşanma davası içerisinde yer alır. Boşanma davasında görevli mahkeme aile mahkemesidir. Eşlerin boşanma davasını açmış olması bununla birlikte bazı hukuki sonuçlarını dolmasına sebep olur. Hâkimin boşanmaya karar vermesi mal paylaşımı davasının açılmasına yol açar. Mal paylaşımı davası boşanma davasının kesinleşmesinden sonra açılabileceğini gibi boşanma davası ile aynı anda da açılabilir. Ancak hâkim mal paylaşımı davasını görebilmek için boşanma davasının kesinleşmesini bekleyebilir. Ayrı olarak açılabilen mal paylaşımı davası boşanma davası ile aynı anda açılmasına rağmen boşanma davasının kesinleşmesinden sonra görülmesi mümkündür.

Continue reading “Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?”

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Boşanmada mal paylaşımı boşanmak isteyen çiftlerin evlilik birliğinin sona ermesinden sonra evlilik içerisinde edinilmiş malların paylaşılmasıdır. Boşanma da mal paylaşımı için bir dava açılır ancak bu dava boşanma davası ile birlikte açılmaz. Yani boşanma davası ile mal paylaşımı davası bir arada değildir. Mal paylaşımında ayrı bir dava açılması gerekir. Ama boşanma davası ile aynı anda mal Paylaşımı davasının açılması mümkündür. Eğer kişi mal paylaşımı davasını ayrı bir dava şeklinde boşanma davası ile aynı anda açıyorsa Mahkeme boşanma davasının kesin karara varmasını mal paylaşımı davası için bekletir. Sonuç olarak ilk boşanma davasının yargılanması mahkeme tarafından yapılır sonra boşanma kararı kesinleşmesinin üzerine mal paylaşımı davasının yargılanması yapılır.

Continue reading “Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?”