Etiket: Adliyede dava nasıl açılır

Dava Nasıl Açılır?

Dava Nedir?

Dava nedir? Davanın kelime anlamı öne sürülerek savunulan düşüncedir. Dava hukuksal bir sonucu elde etmek amacı ile yargı organına başvurulmuş, yargı organın çözümünü gerektiren ve yargı organı tarafından hükme bağlanmasını gerektiren konudur. Başka bir deyişle dava, hakkın alınması için devlet aracılığıyla devlet organı olan mahkemelerin kullanılmasıdır. Dava asli veya feri olur.

Continue reading “Dava Nasıl Açılır?”