Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demek?

Tensip zaptının bir diğer ismi tensip tutanağıdır. Tensip zaptı davanın açılmış olduğu mahkemenin yapacağı ilk duruşmadan daha önce duruşmaya kadar yapılacak iş ve işlemlerin saptanması için tuttuğu bir tutanak olarak karşımıza çıkmaktadır. Tensip zaptı davanın açılmış olduğu mahkemenin hâkimi tarafından hazırlanması gerekir. Öyle ki tensip zaptı davanın açılmış olduğu mahkemenin hâkimi tarafından mahkeme tarafından yapılacak ilk duruşmadan önce duruşmaya kadar yapılacak olan iş ve işlemleri saptamak amacıyla tutulan bir tutanaktır.

UYAP ya da e-Devlet uygulaması içerisinde “tensip zaptı hazırlandı” ibaresini görüyorsanız bu demektir ki davanın açılmış olduğu mahkemenin hâkimi dava dosyasını incelemiş sonrasında yapılacak işlemleri ya da duruşma gününü tespit eden tensip zaptını hazırlamıştır.

Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Zaman Sonuçlanır?

Tensip zaptı mevcut olan bir uyuşmazlığı bakacak olan mahkemenin hâkimi tarafından hazırlanan bir tutanaktır. Tensip zaptının içerisinde davanın işleyişi ve ilgili konuda yer alan kişilerin ilk duruşmaya kadar yapacağı iş ve işlemlerin belirtilmesi gerekir. Hukuk davaları içerisinde dava dilekçesine almış olan mahkeme birkaç gün de tensip zaptını hazırlar. Böylelikle mahkemenin iş yoğunluğuna göre duruşma günü belirlenir. Tensip zaptının hazırlanmasından sonra yapılacak ilk duruşma söz konusu mahkemelerin iş yoğunluğuna göre farklılık göstermektedir.

Hukuk davalarında dava dilekçesini almış olan mahkemenin hâkimi tensip zaptını birkaç gün içerisinde hazırlarken ceza davalarında bu durum değişmektedir. Ceza davaları içerisinde uyuşmazlığı bakacak olan mahkemenin hâkimi tensip zaptını hukuk davalarına göre daha uzun bir sürede hazırlar. İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte mahkemeye sunulmasından devamında mahkemenin tensip zaptını hazırlaması 20 günü bulmaktadır. Öyle ki hazırlanmış olan evrak 20 gün içerisinde ilgili konumda yer alan kişilere tebliğ edilir.

E Devlette Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demek?

E-Devlet üzerinde giriş yapıldığında eğer tensip saptı hazırlandı ibaresi yer alıyor ise bu demektir ki mahkemenin uyuşmazlığı bakacak olan hâkime dava dosyasını incelemiş ve yapılacak olan işleri ya da duruşma gününü belirlemiş olan tensip saptı ne hazırlamıştır.

Tensip Zaptı Hazırlandı Tebligat Ne Zaman Gelir?

Tensip zaptı uyuşmazlığı bakacak olan mahkemenin hâkimi tarafından ilk duruşmanın görülmesinden önce hazırlanan ve içerisinde davanın işleyişi ile ilgililerin ilk duruşmaya kadar yapacakları iş ve işlemlerin belirtildiği bir tutanaktır. Tensip zaptının hazırlanmasından sonra yaklaşık olarak bir ay içerisinde PTT vasıtasıyla bu tutanak ilgili kişilere tebliğ edilir.

Tensip Zaptı Hazırlandı Duruşma Günü Verildi Ne Demek?

Tensip saptın hazırlandı ile ilgili olan bilgiyi UYAP ve e-Devlet uygulaması üzerinden görmek mümkündür. Tensip zaptı hazırlandı ibaresini görülmesi demek davanın açılmış olduğu mahkemece dosyanın ön hazırlık işlemlerine karar kılmış olduğu ve duruşma gününün belirlenmiş olduğu anlamına gelmektedir. Öyle ki tensip zaptı hazırlandı duruşma günü verildi ne demek sorusunun cevabı ilk duruşmanın görülmesinden önce davanın açılmış oldu mahkemenin hâkimi tarafından dosyanın ön hazırlık işlemlerine karar verilmiş olduğu tensip zaptı adlı tutanağın tutuldu ve duruşma gününün verilmiş olduğudur.

Tensip Zaptı Geldi Ne Yapmam Lazım?

Tensip zaptı söz konusu davanın açılmış olduğu mahkemenin yapacağı ilk duruşmadan daha önce duruşmaya kadar yapılacak olan iş ve işlemleri saptamak amacıyla tuttu bir tutanaktır. Davanın açılmış olduğu mahkemenin hâkimi tarafından hazırlanan tensip zaptı kişilere tebliğ edilir. Böyle bir durumda tensip zaptı kendisine ulaşmış olan kişiler ne yapacağı konusunda bilgi sahibi olmak istemektedirler. Öyle ki mahkeme tensip zaptının muhatabı olan davacı konumunda yer alan kişi ve davalı konumunda yer alan kişi bazı sorumluluklar vermektedir. Mahkeme tensip zaptının iletilmiş olduğu davalıdan eğer mevcut ise delil ve tanıklarına dair bilgileri dava dosyası içerisine iletmesini bu durumun yanı sıra ilgili dosya ile ilgili olarak farklı delil veya belge mevcut ise bunları da bildirmesini talep edebilir. Tensip zaptı geldin ne yapmam lazım diye düşünen davacı konumunda yer alan kişi ve davalı konumunda yer alan kişilere bunun açıklanması gerekir. Öyle ki mahkeme tarafından bu kişilere gönderilmiş olan tensip tutanağında davacı konumunda yer alan kişileri ve davalı konumunda yer alan kişilere ne yapmaları gerektiğine dair görev ve yükümlülükler verilmiştir. Tensip zaptı kişilere ulaştığında davacı konumunda yer alan kişiler ve davalı konumunda yer alan kişiler kendilerinden ne istendiğine bakmalıdır. Bunu boşanma davasına örnek vererek açıklamamız mümkündür. Davacı konumunda yer alan kişi hazırlamış olduğu dilekçesinde mahkemeye vermek koşuluyla boşanma davasını başlatmış olmaktadır. Bu dilekçenin verilmesi ile davaya bakacak olan mahkeme dilekçe inceler ve bazı kararları verir. Davaya bakacak olan mahkeme davacı konumunda yer alan kişinin vermiş olduğu dilekçe içerisinde söz konusu eksiklerin olduğunu saptar ise tensip zaptının davacı konumunda yer alan kişiye ulaşması ile birlikte iki hafta içerisinde bunların getirilmesine dair istemde bulunur. Öyle ki boşanma davası dilekçesi hazırlamış olan kişiler bu dilekçe içerisinde bazı hususları eksik ya da hatalı olarak yazmış olmaları gibi bir durum söz konusu olabilmektedir. Davanın açılmış olduğu mahkeme bu durumu saptar ve davacı konumunda yer alan kişiden bunları gidermek için istem de bulunabilir. Davacı konumunda yer alan kişi davayı açtığı sırada masraf ya da harcı eksik olarak yatırmış olması durumu da söz konusu olabilmektedir. Bununla birlikte boşanma davası için avukat ile anlaşmış durumda ise mahkeme vekâletname verilmemiş olması durumuyla da karşı karşıya gelmemiz olağandır. Mahkeme bahsetmiş olduğumuz bu gibi eksiklikleri saptayarak tensip tutanağında davacı konumunda yer alan kişiden ve eğer bir avukat ile anlaşmış ise bu kişinin avukatımdan eksiklerin tamamlanmasında da aynı sistemde bulunur. Mahkeme tensip zaptını tebliğ etmiş olduğu davalı konumunda yer alan kişiden de dosya içerisinde belge, delil mi tanık sunmasına dair istemde bulunabilir. Tensip zaptı kendisine iletilmiş olan davalı konumunda yer alan kişi söz konusu olan bu tarihten itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkemeye bir cevap vermesi gerekli olmaktadır.

Tensip Tutanağı Nedir Süresi?

Tensip tutanağının bir diğer ismi tensip zaptıdır. Tensip tutana kişiler tarafından davanın açılmış olduğu mahkemenin yapacağı ilk duruşmadan daha önce bu duruşmaya kadar yapılması gerekli olan iş ve işlemleri saptamak amacıyla tuttuğu bir tutanak olarak karşımıza çıkmaktadır. Tensip tutanağı kişilerin davanın açılması için başvurdukları mahkemenin hâkimi tarafından hazırlanmaktadır. Tensip tutanağı aslında mahkemenin ilk duruşmaya kadar mevcut olan hazırlıklarının mevcut olduğu bir tutanaktır. Hukuk davaları içerisinde birkaç gün de tensip tutanağı hazırlanmaktadır. Ancak ceza davalarında iddianamenin kabul edilmesi sürecinin mevcudiyeti söz konusu olduğundan tensip tutanağının düzenlenmesi iddianamenin mahkeme iletilmesinden daha sonra 20 günü bulur. Öyle ki tensip tutanağı nedir süresi sorusunun cevabı hukuk davalarımı yoksa ceza davalarımı olduğuna göre değişiklik göstermektedir.

Tensip Zaptı Kabul Ne Demek?

Tensip zaptı mevcut olan bir diğer ismi ile tensip tutana dava açmak isteyen kişiler tarafından davanın açılmış olduğu mahkemenin ilk duruşmasından önce duruşmaya kadar yapılacak olan iş ve işlemlerin saptanması için tutmuş oldukları bir tutanak olarak meydana gelmektedir. Tensip zaptı, kişilerin dava açmış oldukları mahkemenin hâkimi tarafından hazırlanan bir tutanak olarak karşımıza çıkmaktadır. Ceza mahkemeleri içerisinde tensip saptı hazırlanması iddianamenin kabul görmesinden daha sonra dosyanın ilgili niteliği taşıyan mahkemeye gönderildiğini mi Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan ilk duruşmadan önce yapılması gerekli olanların mahkeme tarafından belirlendiğini göstermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir