Etiket: banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması

5237 sayılı Türk ceza kanununun bilişim alanında suçlar başlıklı onuncu bölümünün 245. maddesinde banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu düzenlenmiştir. Bir başkasına ait bir banka ya da kredi kartını, sebebi ne olursa olsun ele geçiren ya da elinde bulunduran kimse, kart sahibinin ya da kartın kendisine verilmesi gereken kişinin izni olmadan bunu kullanarak ya da kullandırmak suretiyle kendisine ya da bir başkasına fayda sağlar ise üç yıldan altı yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezasına çarptırılır. Başka kişilere ait banka hesapları ile ilişkilendirilmesi suretiyle sahte banka ya da kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan ya da kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve 10.000 güne kadar adli para cezasına çarptırılır. Sahte oluşturulan ya da üzerinde sahtecilik yapılan bir bankaya da kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine ya da bir başkasına fayda sağlayan kişi eylem daha ağır cezayı gerektiren farklı bir suç meydana getirmediği takdirde dört yıldan sekizine kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezasına çarptırılır. İlk olarak bahsetmiş olduğumuz suçun haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin, üst soy ya da alt soy ya da bu derecede kayın hısımlarından birinin ya da evlat edinenin ya da evlatlığın, aynı konut içerisinde beraber yaşayan kardeşlerden birinin zararını olarak işlenmiş olması durumunda ilgili akraba ile ilgili olarak ceza verilmez. İlk suçun kapsamına giren eylemler ile ilgili olarak Türk ceza kanunun mal varlığına karşı suçlara dair etkin pişmanlık hükümleri uygulama bulur. Continue reading “Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması”