Etiket: boş senede imza attırmanın cezası

Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu

5237 sayılı Türk ceza kanununun 209. maddesi içerisinde açığa imzanın kötüye kullanılması suçu düzenleme bulmuştur. Maddenin bu hükmüne göre belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere kendisine teslim edilmiş olan imzalı ve kısmen ya da tamamıyla boş bir kâğıdı, verilme sebebinden farklı bir durumda dolduran kişi, şikâyet üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması gerekir. Continue reading “Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu”