Etiket: boşanmada mal paylaşımı 2021

Mal Rejimi, Paylaşımı, Tasfiyesi ve Davası

4721 sayılı Türk medeni kanunu içerisinde yer alan edinilmiş mallara katılma rejimi yasal mal rejimi olarak kabul görmüştür. Edinilmiş mallara katılma rejimi eski Türk medeni kanunu içerisinde yer almamaktadır. Edinilmiş mallara katılma rejiminin yanı sıra üç tane daha mal rejiminin mevcudiyeti söz konusudur.

Continue reading “Mal Rejimi, Paylaşımı, Tasfiyesi ve Davası”

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Boşanma Davası Nedir?

Boşanma, Evlilik Birliği’nin hâkimin verdiği karar ile sona erdirilmesidir. Boşanma davası özel hukuk alanına girer. Boşanma davası bazı hukuki problemlerin çözümü için büyük önem taşır. Örneğin nafaka maddi ve manevi tazminat gibi hukuki problemlerin mahkemeye taşınması ve ilgili hükümlerin verilmesi boşanma davası içerisinde yer alır. Boşanma davasında görevli mahkeme aile mahkemesidir. Eşlerin boşanma davasını açmış olması bununla birlikte bazı hukuki sonuçlarını dolmasına sebep olur. Hâkimin boşanmaya karar vermesi mal paylaşımı davasının açılmasına yol açar. Mal paylaşımı davası boşanma davasının kesinleşmesinden sonra açılabileceğini gibi boşanma davası ile aynı anda da açılabilir. Ancak hâkim mal paylaşımı davasını görebilmek için boşanma davasının kesinleşmesini bekleyebilir. Ayrı olarak açılabilen mal paylaşımı davası boşanma davası ile aynı anda açılmasına rağmen boşanma davasının kesinleşmesinden sonra görülmesi mümkündür.

Continue reading “Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?”

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Boşanmada mal paylaşımı boşanmak isteyen çiftlerin evlilik birliğinin sona ermesinden sonra evlilik içerisinde edinilmiş malların paylaşılmasıdır. Boşanma da mal paylaşımı için bir dava açılır ancak bu dava boşanma davası ile birlikte açılmaz. Yani boşanma davası ile mal paylaşımı davası bir arada değildir. Mal paylaşımında ayrı bir dava açılması gerekir. Ama boşanma davası ile aynı anda mal Paylaşımı davasının açılması mümkündür. Eğer kişi mal paylaşımı davasını ayrı bir dava şeklinde boşanma davası ile aynı anda açıyorsa Mahkeme boşanma davasının kesin karara varmasını mal paylaşımı davası için bekletir. Sonuç olarak ilk boşanma davasının yargılanması mahkeme tarafından yapılır sonra boşanma kararı kesinleşmesinin üzerine mal paylaşımı davasının yargılanması yapılır.

Continue reading “Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?”