Etiket: Boşanmada mal paylaşımı ve nafaka

Mal Rejimi, Paylaşımı, Tasfiyesi ve Davası

4721 sayılı Türk medeni kanunu içerisinde yer alan edinilmiş mallara katılma rejimi yasal mal rejimi olarak kabul görmüştür. Edinilmiş mallara katılma rejimi eski Türk medeni kanunu içerisinde yer almamaktadır. Edinilmiş mallara katılma rejiminin yanı sıra üç tane daha mal rejiminin mevcudiyeti söz konusudur.

Continue reading “Mal Rejimi, Paylaşımı, Tasfiyesi ve Davası”

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Boşanmada mal paylaşımı boşanmak isteyen çiftlerin evlilik birliğinin sona ermesinden sonra evlilik içerisinde edinilmiş malların paylaşılmasıdır. Boşanma da mal paylaşımı için bir dava açılır ancak bu dava boşanma davası ile birlikte açılmaz. Yani boşanma davası ile mal paylaşımı davası bir arada değildir. Mal paylaşımında ayrı bir dava açılması gerekir. Ama boşanma davası ile aynı anda mal Paylaşımı davasının açılması mümkündür. Eğer kişi mal paylaşımı davasını ayrı bir dava şeklinde boşanma davası ile aynı anda açıyorsa Mahkeme boşanma davasının kesin karara varmasını mal paylaşımı davası için bekletir. Sonuç olarak ilk boşanma davasının yargılanması mahkeme tarafından yapılır sonra boşanma kararı kesinleşmesinin üzerine mal paylaşımı davasının yargılanması yapılır.

Continue reading “Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?”