Etiket: dava nasıl açılır aile mahkemesi

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Nedir?

Boşanma evliliğin doğurduğu bir sonuçtur. Bununla birlikte boşanma da evlilik gibi eski bir olgudur. Boşanmak kişilerin sahip olduğu bir haktır. Öyle ki insanlar nasıl evlenmeye karar verebiliyorlarsa boşanmaya da bu şekilde karar verebilirler. Bununla ilgili şunlar söylenebilir ki kanun ve geleneklerle kısıtlamaya tabi olsa da boşanma her zaman gündemde olmuş ve uygulama bulmuştur.

Continue reading “Boşanma Davası Nasıl Açılır?”

Dava Nasıl Açılır?

Dava Nedir?

Dava nedir? Davanın kelime anlamı öne sürülerek savunulan düşüncedir. Dava hukuksal bir sonucu elde etmek amacı ile yargı organına başvurulmuş, yargı organın çözümünü gerektiren ve yargı organı tarafından hükme bağlanmasını gerektiren konudur. Başka bir deyişle dava, hakkın alınması için devlet aracılığıyla devlet organı olan mahkemelerin kullanılmasıdır. Dava asli veya feri olur.

Continue reading “Dava Nasıl Açılır?”