Etiket: dava nasıl açılır tazminat

MANEVİ TAZMİNAT AVUKATI

TAZMİNAT NE DEMEK?

Tazminat, hukuka aykırı bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan maddi ya da manevi zarara karşılık olarak telafi edilmeye çalışan bir bedel veya zarar ödeneği olarak tanımlayabiliriz. Tazminat zararların giderilmesini amacı ile sorumlu olan kişi ya da kişiler tarafından zarar gören mağdura ödenen veya mahkeme tarafından ödenmesine karar verilmiş olan parasal ya da bir değer veya edimi şeklinde ifade edebiliriz. Mahkemeler kişilik haklarının uğramış oldukları zararları gidermek amacı ile manevi tazminat, hukuka aykırı bir fiil sebebi ile mal varlığında yaşanmış olan eksilmeleri telafi etmek üzere maddi tazminat ya da bir hukuka aykırı eylemin yarattığı düşünülmüş olan meydana gelen bütün zararın ödetilmesi amacı ile cezalandırıcı tazminat ödenmesine karar verilebildiği açık bir şekilde görülebilmektedir.

Continue reading “MANEVİ TAZMİNAT AVUKATI”

Dava Nasıl Açılır?

Dava Nedir?

Dava nedir? Davanın kelime anlamı öne sürülerek savunulan düşüncedir. Dava hukuksal bir sonucu elde etmek amacı ile yargı organına başvurulmuş, yargı organın çözümünü gerektiren ve yargı organı tarafından hükme bağlanmasını gerektiren konudur. Başka bir deyişle dava, hakkın alınması için devlet aracılığıyla devlet organı olan mahkemelerin kullanılmasıdır. Dava asli veya feri olur.

Continue reading “Dava Nasıl Açılır?”