Etiket: Devlet hastaneye tazminat davası dilekçe örneği

MANEVİ TAZMİNAT AVUKATI

TAZMİNAT NE DEMEK?

Tazminat, hukuka aykırı bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan maddi ya da manevi zarara karşılık olarak telafi edilmeye çalışan bir bedel veya zarar ödeneği olarak tanımlayabiliriz. Tazminat zararların giderilmesini amacı ile sorumlu olan kişi ya da kişiler tarafından zarar gören mağdura ödenen veya mahkeme tarafından ödenmesine karar verilmiş olan parasal ya da bir değer veya edimi şeklinde ifade edebiliriz. Mahkemeler kişilik haklarının uğramış oldukları zararları gidermek amacı ile manevi tazminat, hukuka aykırı bir fiil sebebi ile mal varlığında yaşanmış olan eksilmeleri telafi etmek üzere maddi tazminat ya da bir hukuka aykırı eylemin yarattığı düşünülmüş olan meydana gelen bütün zararın ödetilmesi amacı ile cezalandırıcı tazminat ödenmesine karar verilebildiği açık bir şekilde görülebilmektedir.

Continue reading “MANEVİ TAZMİNAT AVUKATI”

Malpraktis Doktor Hatası Tazminat Davası

Hekimler hastalıkları önlemek ve tedavi etmek amacıyla tıp eğitimi görmüş kişilerdir. Bununla birlikte hekimler tıp alanında çalışan profesyonellerdir. Hekimlik mesleğini zor bir meslektir ve içinde birçok risk barındırır. Hekimlik mesleği insanların yaşama haklarıyla ilgilidir. Öyle ki hekimlerin yaptığı hata insanların hayatını elinden alabilir. Bu yüzden çok önemli ve değerli bir meslektir. Bununla birlikte mesleğin içerisinde yer alan yüksek riskten dolayı hekimler hastalarına yaptıkları tıbbi uygulamalarda en yüksek özeni göstermeleri gereklidir. Çünkü hekimlerin bir hatası kişinin yaşama hakkını elinden alır. Hekimlerin gösterdikleri özenin en yüksek seviyede olması gerekir.

Continue reading “Malpraktis Doktor Hatası Tazminat Davası”