Etiket: genel vekaletname ile neler yapılabilir

Genel Vekâletname Nasıl Verilir? Vekâletname Örneği

Vekâlet Nedir?

Kişinin kendi şahsına veya şirketi adına iş yapabilmesi için veya dava ve takiplerde temsillerinin mümkün olabilmesi için vekâlet vermesi gerekir. Vekâletname ise bir kişinin başka bir kişiyi Belirli durumlar gereğince kendi adına Hareket ettirebilmesini sağlayan yazılı olarak yetkilendirildiği Bildiren yazılı bir belgedir. Davaya vekâlet ile ilgili hükümleri 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu içerisinde ilgili maddelerde bulmak mümkündür. Bu maddeler Hukuk Muhakemeleri Kanununun dördüncü, Ayrımının davaya vekâlet adlı alt başlığı içerisindedir. Genel olarak şunlar söylenebilir ki, dava ehliyeti bulunan her kişi davasını kendisi veya Yetkili kıldığı vekili aracılığı ile açabilir ve takip edebilir. Bununla birlikte davaya Vekâlet Hakkında Uygulanacak hükümler vardır. Bu hükümler ise belirli kanunlar içerisinde yer alır. Öyle ki, davanın, vekil aracılığıyla açılması ve takip edilmesi işleminde, kanundaki özel hükümler saklı kalmak şartıyla borçlar kanununun temsile ilişkin hükümleri uygulanır. Davayı ve kellesi ise kanuni bir kapsamı vardır. Davaya vekâlete ilişkin yetkileri kapsayan durumlar Kanunda özel yetki verilmesini gerektiren hususlar saklı kalmak şartıyla hüküm kesinleşinceye kadar vekilin, davanın takibi için gereken bütün işlemleri yapmasına kadar hükmün yerine getirilmesine kadar yargılama giderlerinin tahsili ile buna ilişkin makbuzun verilmesine kadar ve bu işlemlerin tamamının kendisine karşı yapılabilmesine kadarki işlemlerdir. Belirtilmiş olan, bu yetkinin kısıtlanmasına yönelik bütün sınırlandırıcı işlemler, karşıt taraf yönünden geçersizdir.

Continue reading “Genel Vekâletname Nasıl Verilir? Vekâletname Örneği”