Etiket: Hisseli tarlanın izinsiz ekilmesi

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu ve Cezası (TCK 154)

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu ve Cezası (TCK 154)

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu Nedir?

Hakkı olmayan yere tecavüz suçu 5237 sayılı Türk ceza kanunun 154. maddesi hükmü içerisinde düzenlenmiştir. Bu hükme göre bir hakka dayanmadan bir başkasına ait taşınmaz mal ya da eklentilerini malikmiş gibi tamamen ya da kısmen işgal eden ya da sınırlarını değiştirmiş olan ya da bozan ya da hak sahibinin bunlardan kısmen de olsa faydalanmasına engel olan kişiye suçtan zarar görenin şikâyeti üzerine altı aydan üç yıla kadar hapis ve 1000 güne kadar adli para cezası verilir.

Continue reading “Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu ve Cezası (TCK 154)”