Etiket: İptal davasından sonra tam yargı davası açma süresi

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu (TCK 204)

Resmi belgede sahtecilik suçu 5237 sayılı Türk ceza kanunun dördüncü bölümünde yer alan kamu güvenine karşı suçlar başlığı altında 204. maddede düzenlenmiştir. Resmi belgede sahtecilik suçuna göre bir resmi belgeyi sahte bir şekilde düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başka kişileri kandıracak şekilde değiştiren ya da sahte resmi belgeyi kullanan kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası alması gerekir. Görevi dolayısıyla düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte bir şekilde düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak bir şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı bir şekilde belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması gerekmektedir. Bununla birlikte resmi belgenin, kanun hükmü gereği tahsili sabit bir şekilde ortaya kuruluncaya kadar geçerlilik teşkil eden belge özelliğinde olması durumunda verilecek olan ceza yer oranında artırılması gerekir.

Continue reading “Resmi Belgede Sahtecilik Suçu (TCK 204)”

Tam Yargı Davası Nedir?

Tam yargı davası idari eylem ve işlemler sebebiyle kişisel hakları doğrudan ihlal edilmiş olan kişilerin uğradıkları zararın giderilmesi talebiyle açılan davadır. İdari kamu gücü ayrıcalıklarına sahiptir. Bu kamu gücü ayrıcalıklarını kullanırken bireylere zarar vermesi mümkündür. Böyle bir zararınızı telafi edilmesi gerekir. İdare de bu zararı telafi etmekle yükümlüdür. Kişileri idari yargıya bu amaçla açtıkları davalara tam yargı davası denir. 2577 sayılı idari yargılama usulü kanununun İdari dava türleri ve idari yargı yetkisinin sınırı başlığı altındaki açıklamalarda tam yargı davası ile ilgili hüküm bulunmaktadır. Bu hükme göre idari eylem ve işlemlerinden dolayı kişisel hakları doğrudan doğruya ihlale uğramış olanlar tarafından açılan davalar tam yargı davalarıdır.

Continue reading “Tam Yargı Davası Nedir?”