Etiket: izale-i şuyu davasında satış sonrası para paylaşımı

İzaleyi Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası Nedir, Nasıl Açılır?

İZALEYİ ŞUYU

İzaleyi Şuyu kavramının günümüzdeki tanımı ortaklığın giderilmesidir. Öyle ki izaleyi şuyu ortaklığın giderilmesinin eski dildeki karşılığını oluşturur. İzaleyi şuyu kavramı içerisindeki kelimelerin kelime anlamına bakarak ne anlamına geldiğini söylemek mümkündür. İzale kelimesi gidermek yok etmek gibi anlamları karşılar. Şuyu ise bilinme yayılma herkes tarafından duyulma gibi anlamlara karşılık gelir. Bununla birlikte suyu kelimesi hukuki anlamda ortaklık anlamına da gelir. Öyle ki bu iki kelimenin bir araya gelmesiyle ortaklığın giderilmesi kavramına ulaşmak mümkün hale gelir.  Bu kavram bir mal üzerinde birden fazla kişi arasında mevcut olan ortaklığın giderilmesi durumunu ortaya çıkarır. Ortaklığın giderilmesi davası ile ilgili olarak yer alan düzenlemelere Türk medeni kanunu içerisinden ulaşmak mümkündür.

Continue reading “İzaleyi Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası Nedir, Nasıl Açılır?”