Etiket: özel hayatın gizliliğini ihlal suçu dilekçe

Özel Hayatın Gizliliği İhlal Suçu ve Cezası Nedir?

Özel Hayat ve Özel Hayatın Gizliliği

Yaşamlarını sürdürmek için iş birliği yapan insanların bir araya gelmesi toplumu oluşturur. Toplum içerisinde olmak insanlarla iç içe yaşamayı gerektirirken aynı zamanda bireye topluma karşı sorumluluk verir. Ancak topluma karşı sorumlu olan insanın kalabalık içerisinde yaşaması onun kendi bütünlüğü ve kendisine özel mahremiyeti olmadığı ve bütün her şeyi ile topluma adanmış bir varlık olduğu anlamına gelmez. İnsanın toplum dışında yalnızca kendini ilgilendiren ve saygı duyulması gereken bir özel hayatı vardır. Kişinin kendine özgü yaşayış tarzı bununla birlikte kendisini ilgilendiren tutum ve davranışı anlamına gelen ‘özel hayat’ bireyin şahsi varlığının toplum soyutlanma isteğinin yanı sıra kişinin mahreminin gizliliğine de teminat sağlar.

Continue reading “Özel Hayatın Gizliliği İhlal Suçu ve Cezası Nedir?”