Etiket: silahlı terör örgütü üyeliği suçunun unsurları

Silahlı Örgüt Suçu (TCK 314)

Suç Örgütü ve Silahlı Örgüt

Suç Örgütü Nedir?

Suç örgütü hiyerarşik bir yapıya sahip olup suç işleme fiilini bir alışkanlık haline getirmiş, suç işlemeye elverişli her türlü araç ve gerece sahip ve haksız çıkar sağlamayı amaçlayan en az 3 kişi ile oluşmuş olan yapılara organize suç örgütü şeklinde ifade edilmektedir. Tür k Ceza Kanununda suç örgütü ile ilgili olan hükümlere m. 220’de “ suç işlemek amacı ile örgüt kurma ”adlı başlık altında kendilerine yer verilmiş olmaktadır. Maddenin birinci fıkrasına baktığımızda kanunun suç saymış olduğu eylemleri işleyebilmek amacı ile örgüt kuran ya da yönetenlerin, örgütün yapısı, grubun sahip olduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde kanun tarafından öngörülmüş olan cezalar ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir. Şu var ki fıkranın son cümlesinde göz attığımızda suç örgütünün var olmuş sayılabilmesi için üye sayısının en az 3 kişi olması gerektiği vurgulanarak ifade edilmiştir. Kanun koyucu, suç işlemek amacı ile örgüt kurmak ya da yönetmek, önceden var olmuş bir örgüte üye olmak eylemlerini başlı başına ayrı bir suç şeklinde kanunda kabul etmiştir. Elverişli araçlarla asgari sayıda kişinin bir araya gelerek suç örgüt kurması aslında amaçlanan suçlar bakımından hazırlık hareketi niteliğinde olmaktadır. Bununla birlikte kanun koyucu kamu düzeni, barışı ve güvenliğini sağlamak amacı ile de Türk Ceza Kanunu m. 220’de bulunmuş olan somut tehlike suçları olarak nitelendirilen suçlara da yer açmış bulunmaktadır.

Continue reading “Silahlı Örgüt Suçu (TCK 314)”