Etiket: bilişim suçu

Bilişim Sistemine Girme Suçu

5237 sayılı Türk ceza kanununun bilişim alanında suçlar başlıkla onuncu bölümünün 243. maddesinde bilişim sistemine girme suçu düzenlenmiştir. Söz konusu hükme göre bir bilişim sisteminin tamamına ya da bir kısmına hukuka uygun olmayan şekilde giren ya da bu bilişim sistemi içerisinde kalmaya devam eden kişiye bir yıla kadar hapis ya da adli para cezası verilir. Bahsetmiş olduğumuz eylemlerin bedeli karşılığı faydalanması mümkün olunan sistemler ile ilgili olarak işlenmesi durumunda verilecek olan ceza yer oranına kadar indirilir. Söz konusu eylem sebebiyle sistemin içermiş olduğu veriler yok olur ya da değiştirilir ise altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. Bir bilişim sisteminin kendi içerisinde ya da bilişim sistemleri arasında meydana gelen veri nakillerine, sisteme girmeksizin teknik araçlar ile hukuka aykırı olarak izleyen kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılır.

Continue reading “Bilişim Sistemine Girme Suçu”