Etiket: Boşanma Davasında Islah Ne Zamana Kadar Yapılır

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Boşanma Davası Nedir?

Boşanma, Evlilik Birliği’nin hâkimin verdiği karar ile sona erdirilmesidir. Boşanma davası özel hukuk alanına girer. Boşanma davası bazı hukuki problemlerin çözümü için büyük önem taşır. Örneğin nafaka maddi ve manevi tazminat gibi hukuki problemlerin mahkemeye taşınması ve ilgili hükümlerin verilmesi boşanma davası içerisinde yer alır. Boşanma davasında görevli mahkeme aile mahkemesidir. Eşlerin boşanma davasını açmış olması bununla birlikte bazı hukuki sonuçlarını dolmasına sebep olur. Hâkimin boşanmaya karar vermesi mal paylaşımı davasının açılmasına yol açar. Mal paylaşımı davası boşanma davasının kesinleşmesinden sonra açılabileceğini gibi boşanma davası ile aynı anda da açılabilir. Ancak hâkim mal paylaşımı davasını görebilmek için boşanma davasının kesinleşmesini bekleyebilir. Ayrı olarak açılabilen mal paylaşımı davası boşanma davası ile aynı anda açılmasına rağmen boşanma davasının kesinleşmesinden sonra görülmesi mümkündür.

Continue reading “Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?”

Islah Dilekçesi Nasıl Yazılır? Islah Dilekçesi Örneği

Islah Nedir?

Islah nedir? Öncelikle ıslah kelimesinin anlamını açıklamak gerekirse ıslah iyileştirme, düzeltme, daha iyi duruma getirme anlamına gelir. Hukuk terminolojisinde ise dava içerisindeki taraflardan birinin yaptığı usul işlemin bir kısmının veya tamamının düzeltilmesi ıslah olarak tanımlanır. Yani ıslah karşı taraf ve mahkemenin uygun bulması gerekmeksizin tek taraflı irade açıklamasıyla dava veya cevap dilekçesi içerisinde verilmiş olan kanıtlarda ve dava ile ilgili bir diğer unsurlar üzerinde değişiklik yapılması anlamına gelmektedir.

Continue reading “Islah Dilekçesi Nasıl Yazılır? Islah Dilekçesi Örneği”