İzmir Asliye Ceza Avukatları

Asliye Hukuk Mahkemesi Nedir? Hangi Dava ve İşlere Bakar?

Asliye Hukuk Mahkemesi, malvarlığı haklarına ilişkin davalara ve şahıs varlığına ilişkin davalara bakar. Eğer daha da açmak istersek Asliye Hukuk Mahkemelerin baktığı dava ve işler şu şekilde sıralanabilir.

  • Adli yargı kolunun içinde yer alan hukuk mahkemelerinden biri olan Asliye Hukuk Mahkemeleri, sulh hukuk mahkemelerinin görevleri dışında kalan ve özel hukuk ilişkilerinden doğan her türlü dava ve işler ile kanunların verdiği diğer dava ve işlere bakar.

 • Temel hukuk mahkemelerini oluştururlar ve bulunduğu il veya ilçenin adı ile adlandırılır. Ancak her ilde ve ilçe merkezinde kurulmakla birlikte eğer ihtiyaç çoksa birden fazla da kurularak numaralandırılabilirler. Örneğin İzmir 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, Beyoğlu 2.Asliye Hukuk Mahkemesi gibi.
 • Dava konusu şeyin değeri ya da miktarı daha fazla olan davalar görülür. Örneğin Mal varlığı ile ilgili davalara bakar.
 • Aynı zamanda özel hukuk uyuşmazlıklarına bakmakla da görevlidir.
 • Ancak eğer dava konusu ticari değeri ne olursa olsun dava eğer bulunulan yerde Ticaret Mahkemeleri yoksa Asli Hukuk Mahkemeleri bakar ve Ticaret Mahkemelerinin görevlerini yapar.
 • Aynı zamanda Aile mahkemesi olmayan yerlerde asliye hukuk mahkemeleri bu mahkemenin görevini de yapar.
 • Yani örneklerde görüldüğü gibi Asliye hukuk mahkemeleri, diğer hukuk mahkemelerinin görev alanına girmeyen hukuk davalarının görüldüğü mahkemelerdir. Bu yüzden de Asli Hukuk Mahkemeleri için Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu dışında, Kamulaştırma Kanunu, 3533 sayılı kanun, Hukuk Usulü Yargılamaları Kanunu, Kooperatifler Kanunu’nda asliye hukuk mahkemelerinin göreceği bir kısım işler düzenlenmiştir.

Asliye Ceza Mahkemeleri

Her il ve ilçede en az bir tane Asliye Ceza Mahkemesi görevli bulunur.

 • Asliye Ceza Mahkemelerinde, kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, Sulh Ceza ve Ağır Ceza Mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere Asliye Ceza Mahkemelerince bakılır.
 • Ceza hükmü içeren özel veya genel ceza kanunlarındaki, hangi mahkemenin görevine girdiği belirtilmemiş suçlar Asliye Ceza Mahkemelerinde görülür.

İzmir Asliye Ceza Avukatları

İzmir Asliye Ceza Avukatları, Asliye Ceza Mahkemeleri için güvenebileceğiniz büyük şehirlerden biridir. İzmir Asliye Ceza Avukatları için iyi bir seçim yapılmak istendiğinde hangi özelliklere dikkat edilmelidir diye sorulacak olunursa şöyle maddeleşebilir.

 • İzmir Asliye Ceza Avukatları yalnızca ceza davaları ile ilgilenmeli, ücreti ve miktarı ne olursa olsun başka alanlarda iş almamayı prensip edinmelidir.
 • Müvekkilin seçeceği Asliye Ceza Avukatı, müvekkilin yargılandığı veya şikâyetçi olduğu konu hakkında uygulama tecrübesi ve güncel bilgiye sahip olmalıdır.
 • İyi ve doğru bir Asliye Ceza Avukatının müvekkiline dosyayı incelemeden cevap vermediği bilinmelidir. İyi ve doğru bir Asliye Ceza Avukatının kesin beraat edersin, basit suçlar bunlar, Yargıtay kesin bozar, hallederiz gibi laflar etmez, garantide bulunmaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir