Asliye Ceza Avukatlık Ücreti

Asliye Ceza Davaları Nelerle İlgilenir?

 • Malvarlığı haklarına ilişkin davalarla ve
 • Şahıs varlığına ilişkin davalarla ilgilenir.

Asliye Ceza Davaları Nedir?

  • Dava konusu şeyin değeri ya da miktarı daha fazla olan davalar ile ilgilenir.
  • Özel hukuk uyuşmazlıklarına bakar.
  • Dava konusu ticari değeri ne olursa olsun dava eğer bulunulan yerde Ticaret Mahkemeleri yoksa Asli Hukuk Mahkemeleri bakar ve aynı zamanda da Ticaret Mahkemelerinin görevlerini yapar.

 • Aile mahkemesi olmayan il ve ilçelerde asliye hukuk mahkemeleri bu mahkemenin görevini yapar, davaları üstlenir.
 • Asliye hukuk mahkemeleri, diğer hukuk mahkemelerinin görev alanına girmeyen hukuk davalarının görüldüğü mahkemelerdir.
 • Ceza hükmü içeren özel veya genel ceza kanunlarındaki, hangi mahkemenin görevine girdiği belirtilmemiş suçlar Asliye Ceza Mahkemelerinde görülür.
 • Sulh Ceza ve Ağır Ceza Mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere Asliye Ceza Mahkemelerince bakılır.

Avukatlık Ücreti Neleri Kapsar, Nedir?

Avukatlık ücreti çeşitli hukuki süreçlerde temsil nedeniyle avukata ödenen kamu görevini yürüten ama serbest meslek sahibi olan ve hayatını bu meslekten kazanan avukata ödenen tutardır.

Avukatlık ücreti ile birlikte dava masrafları ödediği takdirde davanın kazanılması halinde yargılama masrafları karşı taraftan tahsil edilir.

Ceza davaları için avukatlık ücreti peşin ödenir. İcra takiplerinde yer alan avukatlık ücreti de alacağın karşı taraftan tahsiliyle birlikte ödenir.

Avukatlık ücret sözleşmesindeki ücret ödeme borcu ödenmediği takdirde avukat tarafından müvekkile dava açılabilir ve faizi ile birlikte tahsil edilir.

Avukatlık ücreti şunları kapsar:

 • Hukuk dilinde dilekçe yazımı.(Önemlidir)
 • Sözlü Danışma
 • Yazılı danışma
 • Hukuki bir dava açılması
 • Hukuki bir dava takibi
 • Ceza davasında savunma
 • Müşteki vekilliği
 • Dava sürecinin masrafları, işin mahiyeti icabı yol, konaklama ve sair giderlere yönelik her şey.
 • Evrak incelenmesini ve görüş bildirmesini talep etme.

Asliye Ceza Avukatlık Ücreti

Her yıl Türkiye Barolar Birliği avukatlık asgari ücret tarifesi belirler. Her ne kadar avukatlık ücretlerini belirlese de bu tamamen tavsiye niteliğindedir. Aynı zamanda da her baronun kendi il rayicine göre belirlediği “tavsiye edilen avukatlık ücret tarifesi” de bulunur.

 • Asliye Ceza Avukatlık Ücreti tamamen avukatla tayin dilecek bir ücrettir. Bu durum uzmanlık dallarına bakılmaksızın tüm avukatlar için de geçerlidir.
 • Asliye avukatlık ücreti avukatın, avukatlık kanunu 164/4. maddeye göre de ücreti belirleyebilme hakkı bulunur.
 • Yasal olarak yani kural olarak müvekkilin avukata ödenecek meblağı nakit olarak vermesi gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir