Bilişim Suçu ve Bilişim Suçlarının Cezaları Nelerdir?

Bilişim Suçu Nedir?

Bilişim Suçu Nedir? Günümüzde teknoloji her geçen gün daha da gelişmektedir. Bununla birlikte herkesin teknolojiyi kullanma olanağı da artmaktadır. Teknolojinin sayılmaz faydalarıyla birlikte kötü güçler tarafından kullanılması durumunda olumsuz yönler ortaya çıkmaktadır. Bu olumsuz yönlerde teknolojinin gelişmesinin yanı sıra teknolojilere erişilebilirliğin artmasının ortaya koyduğu bir sonuçtur. Teknolojiye erişilebilirliğin artması ise bilişim sistemlerine yönelik işlenebilecek suçları beraberinde getirmektedir. Çoğu kez duyduğumuz siber suç ise bir bilişim sistemi güvenliğini, buna bağlı verileri veya bilişim sistemi kullanıcısını hedef alıp bilişim sisteminin kullanılmasıyla işlenmiş olan suçlardır. Siber suçların bir bilişim sistemi olmadan işlenmesi mümkün değildir. Bu ayrıca, onun diğer suçlardan ayıran bir özelliktir. Buradan yola çıkarsak, bilişim suçlarına bilgisayar ve internete özgü işlenen suçlar olarak tasnif edebiliriz. Tabi bu diğer suçların bilişim sistemi kullanılarak işlenemeyeceği anlamına gelmez. Her halükarda diğer suçlarda, bilişim sistemleri kullanılarak işlenebilir Ancak bu onları bir siber suçun yapmaz. Siber suç bir bilişim sistemine izin alınmadan ve hukuka aykırı bir şekilde girilmesi ve bunun sonrasında yapılmış olan bir eylemdir. Bilişim suçlarında hedef bir kişi olabilir. Bu kişinin aleyhine birtakım işlemler yapmak amacıyla suç işlenebilir Bununla birlikte bu kişinin malvarlığı da hedef olabilir. Bunun dışında bir sistemin kendisi de bilişim suçu için hedef olabilir. Burada sistemin kendisi için Sisteme girilip bir verinin silinmesini siber suça olarak örnek olarak verebiliriz. Siber suç kategorisine giren suçlar için ise iletişimi izinsiz izleme ve kaydetmeyi özel hayatın gizliliğine müdahale etmeyi sistemin kullanımını engellemeyi Şifrelemeyi örnek verebiliriz.

Günlük yaşantımızda sürekli Hacking eğilimin ne duyarız. Birinin sosyal medya hesabı izni dışında bir başkası tarafında ele geçirildiğinde hesabının hacklendiğini söyleriz. Özellikle instagram kullanıcıları bu sorunu çok yaşamaktadır.  Peki, bu eylem nedir? Hacking diye adlandırılan bu eylem bilişim sistemine Yetkisi olmadan ve izinsiz olarak erişim sağlanmasıdır. Bu eylem hukuka aykırıdır. Bilişim sistemine sahibinin izni ve rızası dışında erişilmesi durumudur. Bununla birlikte sahibinin bilgi ve rızası olmadan sistemine erişilmesi suçtur. Bu suç ile birlikte bir diğer suçlar da işlenir. Yani bu suçu işlemek, diğer suçları işlemek için bir ön adımdır.

Bilişim suçları içerisinde verilere yönelik suçlar işlenmektedir. Verilere yönelik suçları Yetkisi olmadan ve hukuka aykırı olarak erişimin sağlanması, sonrada verilerin, sistemdeki verilere eklenmesi, verilerin silinmesi, bu verilerin değiştirilmesi şifrelenmesi çalınması gibi benzeri durumları ekleyerek ifade edebiliriz.

Bot-Ne/ D-Dos Saldırıları Bir sistemin erişilmesini engellemek niyeti ile yapılan saldırılardır Bot zararlı yazılımın yüklenmesi ile ele geçirilmiş bilgisayarların isimlendirilmesidir. Bu bilgisayarlara komut verilmesi ille ilgili web sitesine çok kısa sürede birçok sayıda istek gönderilerek başka kullanıcıların bu web sitesinde ulaşımının engellenmesi saldırıyı oluşturan eylemdir. Bu eylem genel olarak ticari amaçlarla yapılır ancak Siyasi amaç veya terör amacı ile de yapılması mümkündür.

Bilişim Suçlarının Cezaları Nelerdir?

Bilişim Sistemine Girme Suçu ve Cezası Nedir?

Bilişim Sistemine Girme Suçu ve Cezası Nedir? Bilişim sistemine girmek bilişim suçlarından biridir. Bir bilişim sisteminin Herhangi bir kısmına veyahut tamamına girmek suçtur. Bu bilişim sistemi içerisindeki verilerin silinmesi veya bir ücret karşılığı hizmet verilen sistemlere karşı yapılması bu suçu artırıcı bir sebeptir. Bu suç 5237 sayılı Türk Ceza Kanun’unun 243. maddesinde düzenlenmiştir.  Türk Ceza Kanun’unun 10. bölümünün, bilişim alanında suçlar başlığı altında bilişim sistemine girme ile ilgili hükümler yer almaktadır. Öyle ki bir bilişim sisteminin bütününe veyahut bir kısmına Hukuka aykırı bir şekilde giren veya orada kalmayı sürdüren kişiye bir yıla kadar Hapis cezasına veya adli para cezasına çarptırılır. Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına hukuka aykırı bir şekilde girmiş olan veya orada kalmayı sürdüren kişi Bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde verilmiş olacak ceza normal şartlarda verilecek cezanın yarı oranına kadar indirilir. Kişinin yaptığı bu fiil sebebiyle sistemin içerdiği veriler yok olur Veyahut değişirse Verilecek olan hapis cezası 6 aydan 2 yıla kadar hükmolunur. Eğer bir kişiye bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini sisteme girmeden Hukuka aykırı bir şekilde izlerse Bu kişi bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu ve Cezası Nedir?

Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu ve Cezası Nedir? Sistemi engelleme bozma verileri yok etme veya değiştirme bilişim suçları içerisinde sayılır. Bir sistemi ne niyette olursa olsun işlemesini engellemek veya sistemde bulunan verileri bozmak Veya bu verileri değiştirmek Ve bu verileri yok etmek suç oluşturur.  Bu sonuç: 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 244. maddesinde yer bulmaktadır. Öyle ki bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen kişi veya bu işleyişi bozan kişi 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. Eğer bu kişi bilişim sistemindeki verileri bozarsa yok ederse değiştirirse veya bu sistemdeki verileri erişilmez kılarsa veyahut sisteme veri yerleştirirse, var olan verileri başka bir yere gönderirse 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası hakkında hükmolunur. Eğer kişi adı geçen fiillere bir banka veya kredi kurumunun veyahut bir kamu kurumunun veya kuruluşunun bilişim sistemi üzerinde işlemesi durumunda verilecek ceza yarı oranında arttırılır. Adı geçen fiillerin işlenmesi ile birlikte eğer kişinin kendisinin veya bir başkasının yararına haksız bir fayda sağlamasının başka bir suç oluşturmaması durumunda 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.              

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu ve Cezası Nedir?

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu ve Cezası Nedir? Banka ve kredi kartı ile ilgili suçlar, bilişim suçlarıdır. Amacının ne olduğu fark etmeksizin bir kişiye ait olan banka ve kredi kartı bilgilerinin bu kişinin rızası dışında ele geçirilmesi elinde, bulundurulması kullanılması veya kullandırılması, suç oluşturur. Bankada kredi kartı suçları 5237 Sayılı Türk Ceza Kanun’unun 245. maddesinde yer almaktadır. Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması başlığı altında açıklanan bir suçtur. Bir kişi bir başkasının sahip olduğu bir banka veya kredi kartını her ne amaçla olursa olsun ele geçirirse veya elinde bulundurursa kartın sahibinin rızası olmaksızın bunu kullanması veya bunu kullandırtarak kendisi lehine veya bir başkası lehine fayda sağlaması 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına çarptırılmasını gerektirir. Bir kişi bir başka kişilere ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretmesi durumunda veya satması devretmesi satın alması Veya bunu kabul etmesi durumunda 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Eğer bir kişi sahte oluşturulmuş olan veya üzerinde sahtecilik yapılmış olan bir banka veya kredi kartını kullanmak amacıyla kendisine veya bir başkasına fayda sağlar ise bu kişiye fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmuyor ise 4 yıldan 8 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası verilir. 

Yukarıda söylendiği gibi eğer bir kişi bir başkasının sahip olduğu banka veya kredi kartını her ne amaçla olursa olsun ele geçirmişse ve bunu elinde bulundurmuş ise kartın sahibi veya kartın kendisine verilmesi gerekli olan kişinin rızası olmadan bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya bir başkasına fayda sağlarsa 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacaktır. Ancak bu suç haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden biri zararına olarak işlenmesi halinde ilgili akrabaya ceza verilmez. Bununla birlikte bu suç ve üst soy veya alt soyunun veya bu derece kayın hasımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın Veyahut aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin zararına olarak işlenmesi durumunda ilgili akrabaya ceza hükmolunmaz. Ayrıca bu suç için 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun, malvarlığına karşı suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri uygulanır.

Yasak Cihaz veya Programlar ile İlgili Bilişim Suçları ve Cezası Nedir?

Yasak Cihaz veya Programlar ile İlgili Bilişim Suçları ve Cezası Nedir? Yasak cihaz veya programlar bilişim suçunu oluşturur. Bu suçu ile ilgili hükümler, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 245. maddesinde düzenlenmiştir. öyle ki bir cihazın Bilgisayar programının, şifrenin veya sair güvenlik kodunun, münhasıran Türk Ceza Kanununun bilişim alanında suçlar bölümünde Yer alan suçlar ile bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması amacıyla işlenebilen başka suçların işlenmesi için yapılması veya oluşturulması söz konusu ise eğer bir kişiye bunları imal ederse, ithal ederse, sevk ederse naklederse depolarda kabul ederse satarsa satışa arz ederse veya satın alırsa, başkalarına verirse Veyahut bulundurursa bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına çarptırılır.

Bilişim Suçlarında Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri Uygulanması Durumu

Bilişim suçlarında, tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirinin uygulanması durumu. Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 246. maddesi içerisinde yer almaktadır. Eğer bir tüzel kişi bilişim sistemine girme sistemi engelleme bozma verileri yok etme veya değiştirme Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması, yasak cihaz veya programlar suçlarının işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlarsa hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirleri hükmolunur.

Haberleşmenin Gizliliğinin İhlali Suçu ve Cezası Nedir?

Haberleşmenin Gizliliğinin İhlali Suçu ve Cezası Nedir? Haberleşmenin gizliliğini ihlalinde bir bilişim suçunu oluşturması mümkündür. Bu suç 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 132. maddesinde yer almaktadır. Öyle ki eğer bir kişiye kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal ederse bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırırlar eğer kişi, bu gizlilik ihlalinin haberleşme içeriklerinin kaydı amacıyla gerçekleştirir ise verilecek ceza ise bir kat daha arttırılır. Eğer kişi kişilerin arasındaki haberleşmenin içeriklerinin hukuka aykırı olarak ifşa ederse, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmolunur. Eğer bir kişi bir başkasının kendisi ile yaptığı haberleşmelerin içeriğini karşısındaki kişinin rızası olmadan hukuka aykırı olarak alenen ifşa ederse bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. İfşa edilmiş olan bu verilerin basın Ve yayın yolu ile yayımlanması durumunda da aynı cezayı hükmolunur.

Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Suçu ve Cezası Nedir?

Özel hayatın gizliliğinin ihlalinin bir bilişim suçunu oluşturması mümkündür. Özel hayatın gizliliğinin ihlali ile ilgili hükümler, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 134. maddesinde yer almaktadır. Eğer bir kişi, kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal ederse bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. Bu gizliliğin ihlalinin görüntü veya seslerin kayda alınması yolculuğuyla ya yapılması halinde Verilecek olan ceza bir kat arttırılır. Eğer birisi kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa ederse 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. İfşa ettiği bu verileri basın ve yayın yoluyla yayımlaması durumunda ise aynı cezaya hükmolunur.

Kişisel Verilerinin Kaydedilmesi Suçu ve Cezası Nedir?

Kişisel verilerinin kaydedilmesi, bir bilişim suçunu oluşturması mümkündür.  Kişisel etkilerin kaydedilmesi suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 135. maddesinde Yer bulunmaktadır. Eğer bir kişi hukuka aykırı olarak kişisel verileri kayıt ederse bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. Kişisel verileri kaydedilen kimsenin kişisel verileri Bu kişinin Siyasi felsefi veya dini görüşlerine ırki kökenlerini Hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine cinsel yaşamına sağlık durumuna veya sendikal bağlantılarına ilişkin ise kişisel veriyi kaydeden kişiye verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Nitelikli Hırsızlık Suçu ve Cezası Nedir?

Nitelikli hırsızlık suçunun, bilişim suçu olarak adlandırılması mümkündür. Bu hırsızlık, zararlı yazılımlar ile sistem içerisindeki veya sistemler arasındaki verilerin sahibinin rızası dışında ele geçirilmesi ile oluşan bir suçtur. Örneğin, banka hesabındaki mevduatın, başka hesaba havale edilmesi gibi bir suçu nitelikli hırsızlık suçunu oluşturur. Nitelikli hırsızlık suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 142. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçunun işlenmesi nitelikli hırsızlık suçunu oluşturur. Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçunun işlenmesi durumunda ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Nitelikli İnteraktif Dolandırıcılık Suçu ve Cezası Nedir?

Nitelikli interaktif dolandırıcılıkta bir bilişim suçu çeşididir. Nitelikli interaktif dolandırıcılık suçu bilişim sistemlerinin banka ve kredi kurumları ile kullanılması suretiyle yapılan dolandırıcılık suçudur. Bu suç sahte e postalar ile kullanıcı bilgilerinin istenmesi yoluyla Menfaat sağlanmasıdır. Sahte sitelerle kullanıcıların bu sitelere bilgilerini girmesi suretiyle kişisel verilerin ele geçirilmesi yoluyla menfaatin sağlanması da bu suç oluşturur. Bu suç 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 158. maddesinde yer almaktadır. Öyle ki, bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanması yoluyla dolandırıcılık suçunun işlenmesi nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturur. Bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanması suretiyle dolandırıcılık suçunun işlenmesi halinde 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Online Örgütlü Kumar Suçu ve Cezası Nedir?

Online örgütlü kumar Bir bilişim suçu çeşididir. Kumar oynama için yer ve imkan temin etme suçtur. Bu temin edilen yer gerçek bir yer olabileceği gibi Sanal bir yer de olabilir. Bu suç 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 228. maddesinde yer almaktadır. Öyle ki, kumar oynanması için yer temin eden kişi bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adli para cezasına çarptırılır. Çocukların kumar oynaması için yer temin ediyor ise bu kişiye verilecek ceza bir kat oranında arttırılır Bu suçun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi halinde 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Bilişim avukatı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

4 thoughts on “Bilişim Suçu ve Bilişim Suçlarının Cezaları Nelerdir?

 1. Mehmet solak Reply

  Meraba kolay gelsin benim 11 /3/ 2021 saat 10:20 fiber suçtan mahkemem var Twitter bir açık fotoğraftan bana dava açıldı ve ben bu fotoğrafın nerden ve kimden geldiğini bilmiyorum fotoğrafın çocuk istismarı altında bana dava açmışlar fotoğrafta yüz görünmüyor yani çocukmuş yetişkinim olduğu belli değil ama nedense dava açılmış bana hiç de hak etmediğim sözleri yazmışlar dağıtmak sstmakpazarlamak adında bana itamda bulunmuşlar açıkçası çok şaşırdım ben zaten bilseydim böyle yasak olduğunu kesinlikle böyle bir sayfa açmazdım yani bilinçsizlik bana nasıl bir ceza verirler sizce teşekkür ederim kolay gelsin

  • Avukat Reply

   Merhaba Mehmet Bey, 05370388208 nolu telefondan arayarak bu konu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

 2. Emrah trabzonlu Reply

  Merhabalar benim adıma başka bir Facebook hesabı açılmıştır şahıs evli kadınlara benmişim gibi yazıp benmişim benim hakkımda gerçek bilgiler veriyor konuşmak istediğini söylüyor taciz ediyor bunları da bu şahıslar beni bulup bana ispat ettiler ekran görüntüleri ile bu şahısla alakalı hesabı kapatmak dışında hukuksal olarak nasıl yaptırımlar uygulayabiliriz

  • Avukat Reply

   Merhaba Emrah Bey, 05370388208 nolu telefondan arayarak bu konu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir