Ceza Davası Avukatlık Ücreti

Ceza Avukatı Kimdir?

Soruşturma aşaması ile başlayıp cezanın infazı ile sona eren bu süreçte yargılanan kişinin, mağdurun, müştekinin (şikâyetçi) veya müdahilin (katılan) savunmasını yapan avukata, halk arasında ceza avukatı veya ağır ceza avukatı denilmektedir. Hukuk büromuz, savunma hakkını ve hak arama özgürlüğünü temin ederek ceza yargılaması sürecine katılan taraflara hukuki yardım sunmaktadır. Yargılama sonunda ceza mahkemeleri sanık hakkında verilen mahkûmiyet kararını,

 • Adli para cezası,
 • Hapis cezası (Para cezasına da çevrilebilir.),
 • Güvenlik tedbirleri şeklinde karar verebilir.

Ceza mahkemelerinin oluştuğu mahkeme çeşitleri, Asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesi olmak üzere iki tür mahkemeden oluşmaktadır. Ceza Davası Aşamaları Şunlardır:

 • İstinaf,
 • Temyiz,
 • Kararın düzeltilmesidir.

Bu aşamalardan sonra kesinleşmiş hapis cezası ilgili infaz hukuku süreci başlar. Kesinleşen hapis cezasının infazı, kural olarak açık veya kapalı cezaevinde yapılır. Cezası infaz edilen hükümlü, suçunun niteliğine göre belli şartları yerine getirdiğinde:

 • Koşullu salıverilme (şartlı tahliye) ve
 • Denetimli serbestlik tedbirinden yararlanarak cezaevinden tahliye edilebilir.

Ceza hukukunda tüm bu süreçler, genel hatlarıyla

 • Soruşturma,
 • Kovuşturma ve
 • İnfaz hukuku süreci olarak tanımlanabilir.

Ceza Davası Avukatlık Ücreti

Ceza davaları diğer davalardan oldukça farklıdır. Farklılığın nedeni fiili çalışma sahasının olmasındandır. Yani bir ceza avukatı dava için karakol, emniyet müdürlüğü, cezaevi, adliye ve ofisi gibi birden fazla çalışma sahalarına gider. Gitmesi gerekir. İşte davanın ağırlığı ve avukatın çalışma saha alanını oldukça geniş bir açı arz etmesi yüzünden ceza davası avukatlık ücreti fazla olur. Çünkü bu ücret avukatın sarf ettiği emek, zaman ve çalışma saatinin maddi göstergesidir. Ceza davası avukatlık ücreti için sadece yargılamanın yapıldığı kanun maddesi olduğu söylenemez. Davanın delilleri, dava işleyişi farklıdır. Davalar ne olursa olsun belli bir ücreti kapsamaz. Belli bir ücret bilgisi verebilmek için mutlaka dosyanın okunması gerekir. Dosya incelendikten sonra çalışma sahasına göre, harcanması olası mesaiye göre ve kaç dosya olduğuna göre ücret değişir. Avukatın hak ettiği, harcayacağı emeğe göre ücret istemesi haktır. Ancak daha fazla ücret istemesi tabii ki hak değildir. Ancak daha azını teklif etmek de hak değildir. Bu yüzden avukata ceza davası avukatlık ücreti için hak ettiğinin verilmesi gerekir.

Ceza Davası Avukatlık Ücreti Ve Ücreti Belirleyen Özellikler

 • Ceza mahkemesinin türü
 • Tutukluluk halinin bulunup bulunmadığı,
 • İsnad edilen suç,(ceza zaman aralıkları dava türüne göre değişir.)
 • Suçun örgütlü olarak işlenip işlenmediği,
 • Kanuni ceza zaman aralığı
 • Cezai sürecin hangi aşamada (Lehe delillerin toplanması, sürecin gerektiği gibi ilerleyebilmesi, delillerin karartılmaması ve usulü yanlışların yapılmaması için) bulunduğu gibi özel unsurlar bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir