Yüksek Lisans (Master) eğitimi bu alanda tamamlanmış olduğundan Ceza Hukuku, hukuk ofisimin yürütmekte olduğu asıl hizmet alanıdır.

  • Cezai Yargılama sürecini başlatma ile ilgili hukuki hizmet
  • Soruşturma Evresi hukuki yardımları (dilekçe ve danışma hizmetleri)
  • Kovuşturma Evresi hukuki yardımları (dilekçe ve danışma hizmetleri)
  • Dava dosyası inceleme suretiyle hukuki danışmanlık
  • Ağır Ceza Mahkemesi (Sanık/Müdahil vekilliği)
  • Asliye Ceza Mahkemesi (Sanık/Müdahil vekilliği)
  • Çocuk Mahkemesi (Sanık/Müdahil vekilliği)
  • Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi (Sanık/Müdahil vekilliği)

Ceza yargılamasına dahil süreçlerle ilgili hukuk yardım ve temsil edilme talepleriniz hakkında iletişim bölümündeki iletişim formunu doldurunuz veya e-mail/telefon yoluyla iletişime geçiniz. Bu takdirde sizlere en yakın sürede yanıt verilecektir.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Suç İşlemeye Tahrik Suçu(Tck214)

Suç İşlemeye Tahrik Suçu Nedir? 5237 sayılı Türk ceza kanunu kamu barışına karşı suçlar başlıklı beşinci bölümü içerisinde 214. maddede …

Zamanaşımı

Zamanaşımı, sosyal önemi pek büyük olan bir hukukî müessese olarak karşımıza çıkmaktadır. Zamanaşımı Türk ve Kıta Avrupası Hukuk Sistemleri ile …

Yasak Cihaz veya Programlar

Yasak Cihaz veya Programlar Suçu Nedir? 5237 sayılı Türk ceza kanunun bilişim alanında suçlar başlıklı onuncu bölümünün 245/A maddesinde yasak …

Yalan Tanıklık

Yalan Tanıklık Suçu Nedir? 5237 sayılı Türk ceza kanununun millete ve devlete karşı suçlar ve son hükümler başlıklı dördüncü kısmının …

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Nedir? Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu 5237 sayılı Türk ceza kanununun üçüncü kısmının topluma karşı …

Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demek?

Tensip zaptının bir diğer ismi tensip tutanağıdır. Tensip zaptı davanın açılmış olduğu mahkemenin yapacağı ilk duruşmadan daha önce duruşmaya kadar …

Tefecilik Suçu ve Cezası

Tefecilik Suçu Nedir? 5237 sayılı Türk ceza kanunu 241. maddesinde tefecilik suçu düzenlenmiştir. Kazanç elde etmek amacıyla bir başkasına ödünç …

Taksir ile Yaralama Suçu ve Cezası

Kusur Kavramı Nedir? Suç genel teorisi kısaca suçun ne olduğunu ortaya koymaya çalışmaktadır. Yani bununla demek istenen suçun zorunlu unsurlarını, …

Takipsizlik Kararı

Takipsizlik kararı bir diğer adıyla kovuşturmaya yer olmadığına dair karardır. Takipsizlik kararı 5271 sayılı Türk ceza muhakemesi kanununun 172. maddesi …

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma

  Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu Nedir? 5237 sayılı Türk ceza kanunun kamu barışına karşı suçlar başlıklı beşinci bölümünün …

Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme, Değiştirme Suçu

Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu Nedir? Suç delillerinin yok etme, gizleme veya değiştirme suçu 5237 sayılı Türk …

Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme

Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etmeye veya Değiştirme Suçu Nedir? 5237 sayılı Türk ceza kanununun bilişim alanında suçlar başlıklı onuncu …

Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek Veya Gizlemek Suçu

Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek Veya Gizlemek Suçu Nedir? 5237 sayılı Türk ceza kanununun 205. maddesine göre resmi belgeyi bozmak, …

İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma Suçu

İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma Suçu Nedir? 5237 sayılı Türk ceza kanunu 297. maddesinde İnfaz Kurumuna veya tutukevine …

Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçu

Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçu Nedir? 5237 sayılı Türk ceza kanununun adliyeye karşı suçlar başlıklı ikinci bölümünün 286. Maddesinde …